Žmonės

Netekome plaukimo pedagogo Vytauto Juzumo (1925–2015)

Sulaukęs 90 metų Kaune mirė Vytautas Juzumas – plaukikas, treneris, varžybų teisėjas, daugelio Lietuvos plaukimo trenerių mokytojas.

Vytautas Juzumas 1944 m. baigė Mažeikių gimnaziją, 1945 m. – pradėjo studijuoti architektūrą Kauno Vytauto Didžiojo Universitete, tačiau po metų pakeitė studijų kryptį ir tapo Lietuvos valstybinio kūno kultūros instituto (LVKKI) studentu. Studijų metais plaukimo pratybos instituto studentams vyko atvirame Nemuno vandenyje. Tuomet Vytautas buvo aktyvus sportininkas, 1948 – 1951 m. Lietuvos plaukimo rinktinės narys. 1949 metais baigęs Kūno kultūros ir sporto studijų programą, pradėjo dirbti Plaukimo katedros dėstytoju. Plaukimo specialistų rengimo kokybė iš esmės pagerėjo, kai 1949 m. prie LVKKI stadiono duris atvėrė pirmasis Lietuvoje uždaras plaukimo baseinas. Mediniame pastate betoninę 12,5×5 m vonią su pašildomu vandeniu įrengė plaukimo entuziastai ir studentai. Šiame baseine ištisus metus katedros dėstytojai būsimiems sporto pedagogams dėstė plaukimo teorijos ir metodikos pagrindus, mokė ugdyti ir tobulinti plaukimo ir šuolių į vandenį įgūdžius, taip pat buvo organizuojamos sistemingos studentų treniruotės ir keliamas plaukikų sportinis meistriškumas. Tik po 10-ties metų prie Instituto buvo atidarytas 25 m keturių takelių puošnus uždaras plaukimo baseinas. Ši, tuomet moderni, sporto bazė reikšmingai pagerino sporto specialistų rengimo galimybės LVKKI. Šeštame ir septintame dešimtmetyje įvairiuose miestuose sparčiai buvo statomi plaukimo baseinai bei kūrėsi plaukimo centrai, kuriuose pradėjo dirbti plaukimo katedros diplomantai, prie kurių rengimo reikšmingai prisidėjo ir V. Juzumas.

1958 m. V. Juzumui suteikta Sąjunginė plaukimo teisėjo kategorija. 1966 m. Aluštoje kvalifikacijos kėlimo kursuose jis gilino povandeninio plaukimo teorijos ir metodikos žinias. Grįžęs iš kursų, tais pačiais metais Institute suburė ir pradėjo treniruoti grupelę instituto studentų ir moksleivių, norinčių užsiimti povandeniniu sportu. Išugdė daug gabių sportininkų, sporto meistrų. 1970 m. jo auklėtinė A. Tatarincevaitė – Ylienė tapo pasaulio rekordininke 100 m plaukimo su plaukmenimis nuotolyje.

1972 m. V.Juzumui buvo suteiktas Lietuvos nusipelnusio trenerio vardas.

1974 – 1985 m. vadovavo LVKKI Plaukimo katedros veiklai. 1985 m už mokslinę ir pedagoginę veiklą suteiktas docento pedagoginis vardas. Būdamas katedros vedėju, V.Juzumas vadovavo kompleksinei mokslinei grupei. Moksliniai tyrimai buvo skirti plaukikų atrankos ir daugiamečio treniruotės proceso valdymo problemoms nagrinėti. Šios temos buvo ne tik katedros dėstytojų, bet ir studentų tyrimų objektu. Buvo publikuotos kelios knygos ir eilė mokslinių straipsnių. Doc. V. Juzumas skyrė daug energijos jaunųjų katedros dėstytojų mokslinės ir pedagoginės kvalifikacijos kėlimui. Jo dėka Instituto gabiausi plaukimo specializantai buvo išsiųsti studijuoti į aspirantūrą Maskvoje, kur sėkmingai studijavo ir apgynė daktarines disertacijas, po to grįžo tęsti pedagoginę mokslinę veiklą į savo Alma Mater.

Doc. V. Juzumas Lietuvos kūno kultūros institute dirbo iki 1998 metų. Per ilgus pedagoginės veiklos metus docentas parengė visą kartą plaukimo trenerių Lietuvai. Buvo inteligentiškas, jautrus, tolerantiškas, bet reiklus sau ir kitiems. Toks jis ir išliks visų jo bendražygių, kolegų ir mokinių širdyse.

Nuoširdi užuojauta artimiesiems, draugams ir pažįstamiems.

Atsisveikinimas su Velioniu:

        Lapkričio 10 d. (antradienį) nuo 14 val. Šv. Antano Paduviečio šarvojimo salė (Radvilėnų pl. 15A, Kaunas)

        Lapkričio 11 d. (trečiadienį) 13 val. urna išvežama į amžinojo poilsio vietą Karmėlavos kapinėse.

Taip pat skaitykite

Rėmėjai ir partneriai