Apie mus

Asociacija „LTU Aquatics“ (toliau „LTU Aquatics“) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, simboliką, atsiskaitomąją banko sąskaitą ir veikiantis savanoriškos narystės pagrindu Lietuvos Respublikos teritorijoje.

„LTU Aquatics“ jungia Lietuvos Respublikoje registruotas plaukimą, šuolius į vandenį ir dailųjį plaukimą propaguojančias ir vystančias sporto mokymo įstaigas, miestų federacijas, klubus, siekia koordinuoti „LTU Aquatics“ narių veiklą, atstovauti „LTU Aquatics“ narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.


„LTU Aquatics“ teisinė forma – asociacija. Asociacijos pavadinimas – Asociacija „LTU Aquatics“.


Savo veikloje „LTU Aquatics“ vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, Civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.


„LTU Aquatics“ yra įsteigta neribotam veiklos laikotarpiui.


Lietuvos plaukimo federacija įkurta 1924 m. Atkurta 1991 m.


„LTU Aquatics“ pripažįsta Olimpinę chartiją ir yra Tarptautinių plaukimo federacijų – World Aquatics (buvusi FINA) ir European Aquatics narė.

NARYSTĖ ORGANIZACIJOSE
  • World Aquatics
  • European Aquatics
  • Nordic Swimming Federation
  • Lietuvos tautinis olimpinis komitetas

„LTU Aquatics“ finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.


REKVIZITAI

Juridinių asmenų registras, kodas 191917910
PVM mokėtojo kodas LT100016170119
Savanorių pr. 375, LT-49360 Kaunas
el. p. info@ltuaquatics.com
Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT49 7044 0600 0150 1455, AB SEB bankas

Rėmėjai ir partneriai