Teisėjų komisijos Pirmininkas

BelovasTeisėjų komisijos Pirmininkas
Valerijus BELOVAS
Telefonas: (8 41) 520508
Mob.telefonas: 8 686 02722
El.paštas: valerijusb@splius.lt

Lietuvos plaukimo teisėjų kategorijos ir jų suteikimo tvarka

Lietuvos respublikoje galioja šios plaukimo varžybų teisėjų kategorijos:
1. Tarptautinė teisėjo kategorija,
2. Nacionalinė teisėjo kategorija,
3. Plaukimo teisėjo kategorija,
4. Jaunojo teisėjo kategorija.

1.Tarptautinę teisėjo kategoriją suteikia Lietuvos Plaukimo Federacjos VK pagal galiojančius reikalavimus.
Užimamos pareigos: teisėjas gali užimti tarptautinių, respublikinių varžybų arbitro (referee), vyr. sekretoriaus arba kitas pareigas.
Reikalavimai suteikimui:
Ne mažesnis kaip 10 metų bendras teisėjavimo stažas,
1 metų stažas tarptautinėse varžybose arbitro pareigose (5 varžybas), kai dalyvauja ne mažiau kaip 3 šalys ir 3 metų stažas respublikinių varžybų arbitro ir vyr. sekretoriaus pareigose (12 kartų).
Būti FINA teisėjų registre.

2.Nacionalinę teisėjo kategoriją suteikia Lietuvos Plaukimo Federacijos VK pagal galiojančius reikalavimus.
Užimamos pareigos: teisėjas gali užimti respublikinių varžybų arbitro, vyr.sekretoriaus arba kitas pareigas.
Reikalavimai suteikimui:
Ne mažesnis kaip 5 metų bendras teisėjavimo stažas ir 2 metų stažas respublikinių varžybų arbitro arba vyr. sekretoriaus (8 kartai) pareigose.

Būtina dalyvauti rengiamame seminare.

3.Plaukimo teisėjo kategoriją suteikia sporto mokyklos ir sporto klubai, kitos sporto organizacijos.
Užimamos pareigos: Teisėjas gali teisėjauti plaukimo varžybose neužimant aukštesnių pareigų.
Reikalavimai:
Išklausyti plaukimo teisėjo parengiamąjį kursą. (Vykdo varžybų vyr. teisėjas ar jo įgaliotas asmuo).
Teisėjauti ne mažiau 10 varžybų per metus.

4. Jaunojo teisėjo kategoriją suteikia sporto mokykla, sporto klubai, kitos sporto organizacijos.
Užimamos pareigos: Teisėjas gali teisėjauti plaukimo varžybose neužimant aukštesnių pareigų.
Reikalavimai:
Išklausyti plaukimo teisėjo parengiamąjį kursą. (Vykdo varžybų vyr. teisėjas ar jo įgaliotas asmuo).
Teisėjo amžius iki 18 metų. (Skatinant jaunuosius plaukikus aktyviau dalyvauti plaukimo sporto veikloje).

• Teisėjų veiklą kuruoja vienas iš LPF vice prezidentų.
• Po respublikinių ar tarptautinių varžybų teisėjų sąrašas su pareigomis turi būti pateikiamas teisėjų kolegijos pirmininkui.

• LPF juridis narys prašydamas suteikti nacionalinio ir tarptautinio teisėjo kategorijas prie prasymo pateikia ir teisėjo apskaitos darbo kortelė (pridėta).
• LPF išduodami nacionalinio ir tarptautinio teisėjų pažymėjimai turi būti vardiniai su kategorijos galiojimo data.
• Privalomas respublikinės teisėjų kolegijos tarybos siūlymas.
• Kategorijų galiojimo laikotarpis:
• Tarptautinė – 2 metai,
• Nacionalinė – 3 metai.

 

 

 

Rėmėjai ir partneriai