Kita

VDU trenerių kursai – inovatyvios žinios ir praktikos

Nuo 2024 m. rugsėjo 27 d. Vytauto Didžiojo universitetas kviečia mokytis VDU trenerių kursuose. Šie trenerių kursai parengti pagal VDU Sporto studijų naują trenerių rengimo koncepciją, remiantis inovatyviais žinių perdavimo būdais, naujausiomis, mokslu ir praktika grįstomis žiniomis. Šiuos metų arba pusantrų metų trukmės kursus sudaro keturios neformalaus mokymosi programos: Aukšto meistriškumo specialisto kursai, Fizinio aktyvumo specialisto kursai (turintiems aukštąjį išsilavinimą), Aukšto meistriškumo instruktoriaus kursai ir Fizinio aktyvumo instruktoriaus kursai (turintiems vidurinį išsilavinimą).

Šiuose trenerių kursuose dėstys profesionalūs lektoriai iš VDU Švietimo akademijos, VDU prezidento Valdo Adamkaus sporto centro ir Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubo komandos atstovai. Šie kursai besimokantiems suteiks teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kurie bus reikalingi vadovaujant aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo pratyboms, grupinėms ar asmeninėms treniruotėms, taip pat – skatinant sveikatą stiprinančią aktyvią fizinę veiklą, dirbant su įvairaus amžiaus ir sveikatos būklės asmenimis, šviečiant visuomenę fizinio aktyvumo ir sveikatos stiprinimo klausimais.

Šie kursai yra pritaikyti dirbantiems žmonėms – studijų tvarkaraštis lankstus, paskaitos vyks nuotoliniu būdu, besimokantys turės galimybę peržiūrėti paskaitų vaizdo įrašus bet kuriuo metu, o praktiniai užsiėmimai vyks kontaktiniu būdu, penktadieniais ir šeštadieniais. Kursų programos parengtos pagal VDU Sporto studijų naują trenerių rengimo koncepciją, atsižvelgiant į naujausias trenerių rengimo tendencijas.

Visiems baigusiems kursus bus suteiktas kompetencijas patvirtinantis pažymėjimas, atversiantis naujas ar papildomas karjeros ar net studijų galimybes – tampant pasirinktos sporto šakos aukšto meistriškumo specialistu (sporto šakos treneriu), fizinio aktyvumo specialistu (asmeniniu ar grupinių treniruočių treneriu), aukšto meistriškumo (sporto šakos) arba fizinio aktyvumo instruktoriumi (asmeniniu ar grupinių treniruočių). Baigusieji kursus galės dirbti treneriais arba trenerio asistentais/instruktoriais penkis metus. Praėjus šiam laikotarpiui jie turės vis tobulinti kompetencijas.

Pasirinkusiems šiuos trenerių kursus bus suteikta galimybė stoti į VDU Bakalauro ir Magistro studijų programas (bakalauro – „Sporto studijos“, „Mokomojo dalyko pedagogika: Fizinis ir sveikatos ugdymas“ bei Magistro – „Fizinis ugdymas ir sportas bei Sporto verslo vadybos“) ir užskaityti kursų metu įgytas kompetencijas. Taigi ateityje kursų dalyviai turės unikalią galimybę įgyti sporto trenerio ar sporto vadybos kvalifikaciją visam gyvenimui.

Kviečiame mokytis VDU Trenerių kursuose:

Kursų pradžia – 2024 m. rugsėjo 27 d. Studijuoti kviečiami visi, norintys tapti aukšto meistriškumo sporto specialistais/instruktoriais ir fizinio aktyvumo specialistais (asmeniniais treneriais) ar instruktoriais, bei turintys aukštąjį arba vidurinį išsilavinimą.

REGISTRACIJA

Registracija vyks iki rugsėjo 15 d. Kilus klausimams prašome kreiptis į VDU Profesinių kompetencijų vystymo centrą el. paštu mokymai@vdu.lt, tel. + 370 63447388.

Kursai parengti vadovaujantis:

Kursai:

  • patvirtinti pagal Vytauto Didžiojo Universiteto Neformalaus švietimo (mokymosi paslaugų) organizavimo tvarkos aprašą.
  • įregistruoti „Neformaliojo švietimo programų registre“.

Taip pat skaitykite

Rėmėjai ir partneriai