Kita

Panevėžio „Žemynos“ progimnazija siūlo darbą plaukimo treneriui (-ei)

Panevėžio „Žemynos“ progimnazija skelbia konkursą nuolatinėms plaukimo trenerio (-ės) pareigoms užimti.

Darbo pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.

Darbo pobūdis – darbas su sportinio plaukimo ir vaikų mokymo plaukti  grupėmis.

Darbo krūvis – šešių darbo dienų savaitė (pirmadienis-šeštadienis). Darbo krūvis, priklausomai nuo turimos kvalifikacijos ir darbo patirties, gali siekti iki 36 val. per savaitę.

Atlyginimo koeficientas priklausys nuo turimos trenerio (-ės) kvalifikacinės kategorijos ir tarifikuotų valandų krūvio (preliminarus darbo užmokestis už 36 sav. val.  nuo 1488,00  Eur iki 3463,32 Eur priklausomai nuo stažo, kvalifikacinės kategorijos).

  1. Kvalifikaciniai reikalavimai:

1.1. aukštasis išsilavinimas ir trenerio (sporto mokytojo – plaukimo trenerio) kvalifikacija;

1.2. geras lietuvių kalbos mokėjimas, mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr.123-5618), reikalavimus;

1.3. kompiuterinis raštingumas – gerai mokėti dirbti kompiuteriu;

1.4. bendradarbiavimo su kolegomis, sportininkų sveikatos priežiūros specialistais, mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) bei darbo su jais komandoje įgūdžiai;

1.5. sportinio plaukimo plaukikų grupių rengimo planavimo ir treniravimo įgūdžiai;

1.6. treniruočių stovyklų, plaukimo varžybų organizavimo ir vykdymo įgūdžiai.

  1. Pretendentų pranašumai:

2.1. plaukimo (sporto), trenerio darbo patirtis;

2.2.  universitetinis sporto išsilavinimas, treniravimo sistemų studijos;

2.3. mokėjimas bent vienos iš trijų ES darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų). Mokėjimo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip B1 kalbos mokėjimo lygį (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

2.4. ankstesnių darbdavių rekomendacijos.

  1. Pretendentas privalo pateikti dokumentus:

3.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (2 priedas);

3.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3.4. kvalifikacinę kategoriją dokumento patvirtinančią kopiją;

3.5. gyvenimo aprašymą;

3.6. motyvacinį laišką.

  1. Dokumentai priimami nuo 2023 m. birželio 1  d. iki 2023 m. birželio 23  d.,  8.00 iki 16.30 val.

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

4.1. Siųsti elektroninio pašto adresu: rastine@zemynos.panevezys.lm.lt

4.2. Pateikti asmeniškai konkurso organizatoriui adresu: Ramygalos g. 99, Panevėžys.

  1. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami telefonu arba elektroniniu paštu ir kviečiami į pokalbį. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.
  2. Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis) numatomas 2023 m. liepos 4 d., apie valandą ir vietą informuosime.
  3. Informacija dėl priėmimo ir darbo sąlygų teikiama (ir pretendentams iš kitų miestų) telefonu +370 630 05 562 arba el. paštu baseinas@zemynos.panevezys.lm.lt.

Taip pat skaitykite

Rėmėjai ir partneriai