Kita

Dėl tradicinių plaukimo varžybų rėmimo

Šių metų kovo 31 d. LPF konferencijos patvirtintame 2015 m. biudžete, tradicinių miestų varžybų rėmimui skirta  2 896 Eur.  Prašome iki balandžio 30 d. el. paštu emilis.vaitkaitis@gmail.com siųsti prašymus dėl paramos plaukimo varžyboms. Prašyme nurodyti:

–          varžybų pavadinimą, vykdymo datą, trumpą aprašymą;
–          varžybų vykdytoją, partnerius;
–          preliminarų dalyvių skaičių;
–          dalyvaujančių valstybių skaičių;
–          galimas reklamines pozicijas;
–          kiek lėšų prašote ir kokiam tikslui jos bus naudojamos;

Kriterijai pagal kuriuos bus skiriami pinigai:

1.      Varžybų reikšmingumas;
2.      Principas: vienos varžybos vienam juridiniam nariui;
3.      Tikslas: skatinti plaukimo plitimą ir prisidėti prie varžybų dalinių išlaidų padengimo.

Gautus prašymus svarstysime ir lėšas paskirsime artimiausiame Lietuvos plaukimo federacijos vykdomojo komiteto posėdyje.

Taip pat skaitykite

Rėmėjai ir partneriai