Kita

Dėl tradicinių plaukimo varžybų rėmimo – laukiame prašymų

Šių metų vasario 15 d. LPF konferencijos patvirtintame 2016 m. biudžete, tradicinių miestų varžybų rėmimui skirta  3 000 Eur. Visi norintys gauti paramą varžybų vykdymui, prašome iki šių metų kovo 14 d. el. paštu emilis.vaitkaitis@gmail.com siųsti prašymus dėl paramos skyrimo plaukimo varžyboms nurodant šiuos pagrindinius elementus:

–        varžybų pavadinimą, vykdymo datą, trumpą aprašymą;
–        varžybų vykdytoją, partnerius;
–        preliminarų dalyvių skaičių;
–        dalyvaujančių valstybių skaičių;
–        varžybų programą;
–        amžiaus grupes;
–        koks varžybų dalyvio mokestis / starto mokestis;
–        galimas reklamines pozicijas (pažymėti jei bus TV transliacijos, internetinės transliacijos, pranešimai spaudai ir kt.)
–        kiek lėšų prašote ir kokiam tikslui jos bus naudojamos;

Kriterijai į kuriuos bus atsižvelgta skiriant lėšas varžyboms:

–       Narystė LPF, dalyvių skaičius, valstybių skaičius, varžybų programa (prioritetas ilgesni nuotoliai), varžybų reikšmingumas, kitų partnerių indėlis.

Varžybų vykdytojas gali pretenduoti į paramą vienoms varžyboms.

Sprendimas dėl paramos skyrimo bus paskelbtas kovo 18 d. old.old.ltuaquatics.com puslapyje. 


Taip pat skaitykite

Rėmėjai ir partneriai