Kita

Lietuvos plaukimo federacijos prezidento Sauliaus Binevičiaus pranešimas

Kaip žinia, 2022-07-15 Lietuvos plaukimo federacijos Vykdomasis komitetas svarstė po liepos pradžioje Otopenyje (Rumunija) vykusio Europos jaunimo plaukimo čempionato susidariusią situaciją dėl čempionate dalyvavusių sportininkų galimų drausmės pažeidimų.

LPF Vykdomasis komitetas be kita ko nutarė sudaryti specialią komisiją, kuriai bus pavesta atlikti vidinį tyrimą ir įvertinti jaunųjų atletų elgesį, o taip pat rinktinės trenerių darbą bei atsakomybes.

Tuo tarpu vienintelė S. Plytnykaitė buvo nubausta skubos tvarka – posėdžio metu vienu iš LPF Vykdomojo komiteto sprendimu buvo nutarta rinktinės narę dėl drausmės pažeidimų pašalinti iš rinktinės, kuri po savaitės startuos Europos jaunimo olimpiniame festivalyje. Sprendimai Vykdomajame komitete priimami balsų dauguma. Iš septynių posėdyje dalyvavusių Vykdomojo komiteto narių aš vienintelis balsavau prieš nuobaudą jaunajai plaukikei, kadangi įžvelgiau požymių, kad sprendimas priimamas galimai neišlaikant pačios LPF pasitvirtintų drausmės pažeidimų tyrimo ir vertinimo procedūrų, neatlikus išsamaus tyrimo, be to, nesudarius sportininkei galimybės „būti išklausytai“, o taip pat galimai pažeidžiant proporcingumo bei lygiateisiškumo principą, nes kitų minėtame čempionate dalyvavusių sportininkų galimi pažeidimai būtų tiriami specialiosios komisijos, jiems būtų sudarytos galimybės išdėstyti savo poziciją (įgyvendinta teisė „būti išklausytam“) dėl galimų pažeidimų, būtų išklausyti čempionate dalyvavę treneriai ir kitas personalas, įvertintos visos objektyviam sprendimui priimti ir individualizuotų drausminančių priemonių taikymui reikšmingos aplinkybės ir tik tuomet būtų priimti atitinkami ir visapusiškai pasverti sprendimai.

Todėl nepaisant LPF Vykdomojo komiteto priimto 2022-07-15 sprendimo vieną rinktinės narę dėl drausmės pažeidimų pašalinti iš rinktinės, nusprendžiau nenuleisti rankų ir iniciavau diskusijas su Lietuvos plaukimo federacijos Vykdomojo komiteto nariais, su kuriais pasidalinau savo įžvalgomis ir dvejonėmis dėl priimto sprendimo, išklausiau Lietuvos plaukimo federacijos Vykdomojo komiteto narių nuomones. Apsikeitus nuomonėmis supratau, kad ir Lietuvos plaukimo federacijos Vykdomojo komiteto nariai yra linkę persvarstyti priimtą sprendimą, kad būtų išlaikytos pačios LPF pasitvirtintų drausmės pažeidimų tyrimo ir vertinimo procedūros, atliktas išsamus tyrimas, lygiateisiškumo pagrindu būtų išklausyti visi galimai pažeidimus padarę sportininkai, čempionate dalyvavę treneriai ir kitas personalas, įvertintos visos objektyviam sprendimui priimti ir individualizuotų drausminančių priemonių taikymui reikšmingos aplinkybės ir tik tuomet būtų priimti atitinkami ir visapusiškai pasverti sprendimai.

Kadangi iki išvykos į Europos jaunimo olimpinį festivalį, kuriame turėjo dalyvauti ir paminėta sportininkė, yra likęs kritiškai trumpas laiko tarpas (rinktinė išvyksta penktadienį), todėl nedelsiant po įvykusių diskusijų pirmadienį iniciavau skubų Lietuvos plaukimo federacijos Vykdomojo komiteto posėdį dėl Lietuvos plaukimo federacijos Vykdomojo komiteto 2022-07-15 sprendimo suspenduoti minėtą sportininkę panaikinimo. Kaip ir galima buvo tikėtis, dauguma Lietuvos plaukimo federacijos Vykdomojo komiteto narių balsavo už tai, kad Lietuvos plaukimo federacijos Vykdomojo komiteto 2022-07-15 sprendimas suspenduoti minėtą sportininkę būtų panaikintas ir sportininkei būtų išlaikyta galimybė sudalyvauti po savaitės startuosiančiame Europos jaunimo olimpiniame festivalyje. Už tai labai noriu padėkoti visiems geranoriškai ir objektyviai į situaciją pažvelgusiems Lietuvos plaukimo federacijos Vykdomojo komiteto nariams.

Tačiau tuo pačiu noriu pabrėžti, kad šiandien Lietuvos plaukimo federacijos Vykdomojo komiteto priimtas sprendimas panaikinti Lietuvos plaukimo federacijos Vykdomojo komiteto 2022-07-15 sprendimą suspenduoti minėtą sportininkę nereiškia, kad dėl liepos pradžioje Otopenyje (Rumunija) vykusiame Europos jaunimo plaukimo čempionate dalyvavusių sportininkų, įskaitant ir paminėtąją S. Plytnykaitę, galimų drausmės pažeidimų LPF nesiims jokių priemonių. Priešingai, LPF laikosi pozicijos, kad netinkamas, nederamas ir su profesionaliu sportu nesuderinamas sportininkų elgesys negali būti ir nebus toleruojamas, todėl LPF prisilaikant reikiamų procedūrų inicijuos susidariusios situacijos tyrimą, kad įvertintų jaunųjų atletų elgesį, o taip pat rinktinės trenerių darbą bei atsakomybes. Atlikus visas reikiamas procedūras, išklausius pažeidimus galimai padariusius sportininkus, čempionate dalyvavusius trenerius ir kitą personalą, įvertinus visas objektyviam sprendimui priimti ir individualizuotų drausminančių priemonių taikymui reikšmingas aplinkybes bus priimti atitinkami ir visapusiškai pasverti sprendimai.

Taip pat labai atsiprašau žiniasklaidos atstovų, kuriems pirmadienį (2022-07-18) nepavyko su manimi susiekti ir gauti mano komentarus dėl 2022-07-15 Lietuvos plaukimo federacijos Vykdomojo komiteto posėdžio metu priimtų sprendimų, kadangi visą laiką ir dėmesį skyriau diskusijoms su Lietuvos plaukimo federacijos Vykdomojo komiteto nariais bei skubos tvarka inicijuoti bei organizuoti Lietuvos plaukimo federacijos Vykdomojo komiteto posėdį.

Esu įsitikinęs, kad LPF, kaip vandens sporto šakas atstovaujanti organizacija, privalome laikytis aukščiausių moralės ir teisėtumo bei kitų reikalavimų, standartų ir tuo pačiu siekti, kad LPF priimami sprendimai būtų visapusiškai pasverti, nekeltų abejonių, o sportininkų, kurių nemaža dalis yra nepilnamečiai, atžvilgiu taikytomis drausminančiomis priemonėmis būtų pasiekti atitinkami tikslai – pamokyti ir suteikti pagalbą pažeidimą padariusiam sportininkui suvokti savo veiksmų padarinius ir sudaryti galimybes pasitaisyti, kad sportininkas dėl pritaikytų priemonių suprastų nusižengęs nustatytai tvarkai, prisiimtiems įsipareigojimams, reikalavimams, keliamiems profesionaliems sportininkams, padarytų išvadas ir nebekartotų klaidų, skiriamos priemonės skatintų ir įtvirtintų teigiamus pokyčius, ugdytų jaunųjų sportininkų atsakomybės jausmą ir savarankiškumą.

Taip pat skaitykite

Rėmėjai ir partneriai