LPF

LPF plaukimo sporto šakos stipendijų kriterijai

LIETUVOS PLAUKIMO FEDERACIJOS 

PLAUKIMO SPORTO ŠAKOS STIPENDIJŲ 

(SPORTINĖS VEIKLOS SUTARČIŲ) KRITERIJAI 

galioja nuo 2022-09-01 iki 2022-12-31

Lietuvos plaukimo federacijos stipendija (sportinės veiklos sutartis) gali būti skiriama plaukikams besiruošiantiems 2024 ir 2028 m. olimpinėms žaidynėms, kurie įvykdo šiuos rezultato kriterijus: 

Aukšto meistriškumo sportininko stipendija: 

1. Įvykdytas daugiau nei 1 (vienas) 2023 m. PČ (Fukuoka) „A“ lygio normatyvas bei iškovotas paskutinio pasaulio čempionato 50 m baseine, medalis individualioje olimpinėje rungtyje – 3000 Eur/mėn. BRUTO (veiklos sutartis)

2. Įvykdytas daugiau nei 1 (vienas) 2023 m. PČ (Fukuoka) „A“ lygio normatyvas bei per pastaruosius metus pasiektas rezultatas, aukštesnis kaip paskutinių 3 pasaulio čempionatų 50 m baseine, olimpinės rungties 3 vietos rezultatų vidurkis – 2500 Eur/mėn. BRUTO (veiklos sutartis)

3. Įvykdytas daugiau nei 1 (vienas) 2023 m. PČ (Fukuoka) „A“ lygio normatyvas bei per pastaruosius metus pasiektas rezultatas, aukštesnis kaip paskutinių 3 pasaulio čempionatų 50 m baseine, olimpinės rungties 8 vietos rezultatų vidurkis – 1500 Eur/mėn. BRUTO (veiklos sutartis)

4. Įvykdytas 2023 m. PČ (Fukuoka) „A“ lygio normatyvas bei per pastaruosius metus pasiektas rezultatas, aukštesnis kaip paskutinių 3 pasaulio čempionatų 50 m baseine, olimpinės rungties 16 vietos rezultatų vidurkis – 1000 Eur/mėn. BRUTO (veiklos sutartis)

Skatinamoji stipendija: 

5. U23 sportininkams, įvykdytas daugiau nei 1 (vienas) 2023 m. PČ (Fukuoka) „B“ normatyvas bei per pastaruosius metus pasiektas rezultatas, aukštesnis kaip paskutinių 3 pasaulio čempionatų 50 m baseine olimpinės rungties 20 vietos rezultatų vidurkis – 750 Eur/mėn. BRUTO (veiklos sutartis)

6. U23 sportininkams, įvykdytas daugiau nei 1 (vienas) 2023 m. PČ (Fukuoka) „B“ normatyvas bei per pastaruosius metus pasiektas rezultatas, aukštesnis kaip paskutinių 3 pasaulio čempionatų 50 m baseine olimpinės rungties 28 vietos rezultatų vidurkis – 500 Eur/mėn. BRUTO (veiklos sutartis)

7. U23 sportininkams, įvykdytas daugiau nei 1 (vienas) 2023 m. PČ (Fukuoka) „B“ normatyvas olimpinėse rungtyse – 300 Eur/mėn. BRUTO (veiklos sutartis). 8. PjmČ-EjmČ amžiaus grupių plaukikams, per pastaruosius metus įvykdžiusiems rezultatą, aukštesnį kaip pastarųjų 3 PjmČ-EjmČ olimpinės rungties 16 v. rezultatų vidurkis – 200 Eur/mėn. (maistpinigių žiniaraštis)

9. Skatinamoji stipendija skirta PjmČ-EjmČ ir jaunesnio amžiaus grupių plaukikams per pastaruosius metus individualiame olimpiniame nuotolyje 50 m baseine surinkusiam daugiau nei 720 FINA reitingo taškų – 100 Eur/mėn. (maistpinigių žiniaraštis).

*Skatinamoji stipendija neskiriama, jei sportininkui paskirta vyriausybės stipendija už sportinius pasiekimus. *Stipendijų mokėjimas gali būti nutrauktas LPF VK sprendimu, jei sportininkas per pastaruosius 6 mėn. nepasiekia rezultato aukštesnio kaip stipendijai gauti numatytas kriterijus minus 2% bet kokio ilgio baseine, skaičiuojant pagal FINA reitingo taškus. 

Aukšto meistriškumo sportininko stipendija be amžiaus apribojimų skiriama vieneriems metams. 

Skatinamoji stipendija skiriama iki sportininkas atitinka amžiaus kriterijus, bet ne ilgiau kaip vieneriems metams. 

Parengė 

Gen. sekretorius 

J. Achramavičius 

2022 10 06

Taip pat skaitykite

Rėmėjai ir partneriai