Kita

Dėl tradicinių plaukimo varžybų rėmimo

Šių metų kovo 3 d. LPF konferencijos patvirtintame 2014 m. biudžete, tradicinių miestų varžybų rėmimui skirta 10 000 Lt.  Prašome iki kovo 17 d. el. paštu emilis.vaitkaitis@gmail.com siųsti prašymus dėl paramos plaukimo varžyboms. Prašyme nurodyti:

–          varžybų pavadinimą, vykdymo datą, trumpą aprašymą;
–          varžybų vykdytoją, partnerius;
–          preliminarų dalyvių skaičių;
–          dalyvaujančių valstybių skaičių;
–          galimas reklamines pozicijas;
–          kiek lėšų prašote ir kokiam tikslui jos bus naudojamos;

Gautus prašymus svarstysime ir lėšas paskirsime artimiausiame Lietuvos plaukimo federacijos vykdomojo komiteto posėdyje.

Taip pat skaitykite

Rėmėjai ir partneriai