Kita

Darbo skelbimas: Panevėžio Žemyna ieško plaukimo mokytojo

Panevėžio „Žemynos“ progimnazija skelbia atranką kūno kultūros plaukimo mokytojo pareigoms baseine užimti nuolatiniam darbui nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Darbo krūvis 18 val. ir daugiau per savaitę.

Šešių darbo dienų savaitė (pirmadienis- šeštadienis), darbo pobūdis – vaikų nuo 7 metų amžiaus mokymas plaukti ir sveikatinimas. Perspektyvoje – darbas su plaukimo pradinio rengimo grupėmis ir didelio sportinio meistriškumo plaukikų rengimas.

Atlyginimo koeficientas priklausys nuo turimos mokytojo kvalifikacinės kategorijos ir valandų skaičiaus per savaitę.

1. Kvalifikaciniai reikalavimai:
1.1. aukštasis išsilavinimas ir mokytojo (sporto mokytojo (specializacija – plaukimas) – plaukimo trenerio) kvalifikacija;
1.2. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr.123-5618), reikalavimus;
1.3. gerai mokėti naudotis ir dirbti informacinėmis technologijomis;
1.4. gebėti bendradarbiauti su kolegomis, sportininkų sveikatos priežiūros specialistais, mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant vaikų mokymo plaukti ir sveikatinimo problemas. Turėti darbo įgūdžius, reikalingus plaukikų treniravimui ir varžybų organizavimui. Gebėti parengti treniruočių programas, pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupių plaukikams. 

2. Pretendentų pranašumai:
2.1. plaukimo (sporto) mokytojo, trenerio darbo patirtis,
2.2. gebėjimas rengti projektus, siekiant pritraukti papildomas lėšas vaikų mokymui plaukti,
2.3. mokėjimas bent vienos iš trijų ES darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų). Mokėjimo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip B1 kalbos mokėjimo lygį (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą),
2.4.ankstesnių darbdavių rekomendacijos.

3. Pretendentas privalo pateikti dokumentus:
3.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
3.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
3.4. kvalifikacinę kategoriją dokumento patvirtinančią kopiją;
3.5. gyvenimo aprašymą;
3.6. motyvacinį laišką. 

4. Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai į mokyklos raštinę arba registruotu laišku adresu Ramygalos g. 99, Panevėžys, arba elektroniniu paštu rastine@zemynos.panevezys.lm.lt :
4.1. dokumentai priimami iki 2018 m. gegužės 17 d. 12.00 val.,
4.2. dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną raštinės administratoriui 13.30-14.00 val., sutikrinti – grąžinami pretendentui,
4.3. pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis su komisija),
4.4. pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2018 m. gegužės 24 d., 14.00 val. direktoriaus kabinete, Ramygalos g. 99, Panevėžys.

5. Informacija teikiama telefonu 8 630 05 578.

Kandidato prašymo forma 

Taip pat skaitykite

Rėmėjai ir partneriai