Psichologinis pasiruošimas

BENDRAVIMO ir MĖGAVIMOSI VEIKLA PUOSELĖJIMAS.

Stengtis visaip skatinti vaiko norą treniruotis, stebėti jo kad ir mažą pažangą bei kaskart pagirti jį už ją. Kokybiškai bendrauti, vertinti bei rodyti savuoju pavyzdžiu pagarbą vaiko treneriui, kad šis juo pasitikėtų.


VENGTI: konfliktų su treneriu, kritikos ir priekaištų tiek treneriui, tiek savo vaikui, nenaudoti patyčių kitų asmenų atžvilgiu, varžybose reikalauti iš vaiko tik pergalių ir priekaištauti jam to nepasiekus.

ĮSITRAUKIMAS ir PAGALBA.

Nuoširdžiai domėtis sportininko pažanga, trenerio rekomendacijomis, dalyvauti trenerio inicijuotuose susitikimuose. Prieš varžybas rodyti vaikui pasitikėjimą juo, varžybose mėgautis vaiko siekiu varžytis, po jų – palaikyti savo vaiką moraliai, žodžiais jam įgarsinant bent mažiausią jo pažangą.


VENGTI: trenerio organizuojamų susitikimų ignoravimo, atsiribojimo nuo sportininko savarankiško ruošimosi namuose, priekaištų po nesėkmių.

PLANAVIMAS.

Šeimos kelionių planus būtina derinti su treneriu, atsižvelgiant į sportininko pasiruošimo varžyboms etapus.


VENGTI: spontaniškomis poilsinėmis šeimos kelionėmis griauti sportininko pasiruošimo planus užsibrėžtiems tikslams pasiekti.

REŽIMO UGDYMAS.

Sportininkas mokomas vesti dienotvarkę ir jos laikytis, laiku užmigti bei keltis, rūpinamasi jo visaverte mityba.


VENGTI: neatsakingai vienašališkai griauti varžybinio ciklo pasiruošimo planus, leisti sportininkui nesilaikyti dienotvarkės, miego režimo, ignoruoti trenerio rekomendacijas teikiant sportininkui nevisavertį maitinimąsi.

SAVARANKIŠKUMO UGDYMAS.

Sportininkui vis dažniau suteikiama sprendimų laisvė planuojant šeimos išvykas (atsižvelgiant į trenerio rekomendacijas), dienotvarkės planavime, maisto pasigaminime pačiam.


VENGTI: stengtis laikyti sportininką priklausomą nuo šeimos mitybos, režimo nebuvimo bei spontaniškų poilsinių išvykų įpročių.

PRISIDĖJIMAS.

Knygas skaitančiose šeimose tą mielai daro ir vaikai, todėl savuoju pavyzdžiu stenkitės motyvuoti skaityti ir vaikus. Knygų skaitymas – geriausia vaizduotės ugdymo priemonė, todėl yra itin svarbi šiam įgūdžiui formuotis.


VENGTI: sportininką versti skaityti knygas patiems to nedarant, tokiais veiksmais demotyvuosite tai daryti ir jį.

EMOCINIS KOMFORTAS ŠEIMOJE.

Šeima sportininkui turi būti visiško jo palaikymo bei emocinio komforto „uostas“, todėl tėvai turėtų stengtis suteikti sportininkui galimybę namuose visavertiškai pailsėti bei atgauti treniruotėse bei varžybose iššvaistytas jėgas.


VENGTI: apkrauti sportininką buitinių problemų sprendimais jeigu tai nėra būtina, velti jį į šeimos nesutarimus, priekaištauti, ignoruoti, kitaip – namuose palaikyti diskomfortišką emocinį klimatą.